Vi er en af 5 selvstændige faglige afdelinger under Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, som igen er organiseret under Service Forbundet, som pt. har et af landets billigste A-kasse-bidrag.

Vi er en tidssvarende, moderne og nytænkende afdeling, som er imødekommende og åbne, for alle der ønsker at være medlem af en handlekraftig serviceorganisation.

Vi er en fagforening, der på tværs af politiske holdninger og religiøse tilknytninger varetager vores medlemmers interesser.

Vi er til for dig - du er en af os.

Vi leverer en professionel service med udgangspunkt i medlemmernes individuelle behov.

Vi er på forkant med udviklingen indenfor vores fagområde.

Vi lytter aktivt til og inddrager medlemmernes kritik og tilbagemelding i organisationens udvikling.

DET VI SIGER, ER DET VI GØR.

EFF´s vedtægter finder du herLidt historie

Vores Fagforening blev stiftet den 28. april 1946 i Odense.

De 9 fremmødte ejendomsfunktionærer blev stillet overfor 2 muligheder, enten at danne deres egen afdeling eller at søge om, at blive tilsluttet den nyoprettede afdeling i Århus.

Efter en livlig debat blev det vedtaget, at man skulle oprette en afdeling her på Fyn. Som man udtrykte det dengang, ”ville man gerne have foden under eget bord”, og på den måde selv løse aktuelle problemer her på øen.

Der er sket mange ting gennem de 62 år der er gået siden starten. Blandt andet har der været 5 kasserer og ikke mindre end 10 formænd i den periode.

Vi var den første afdeling i provinsen der fik fast lønnet formand og kasserer.

I dag har vi ca. 470 medlemmer fordelt over hele øen.

Vi er som afdeling medlem af LO og er derfor også med i de forskellige LO-sektioner i Fyns Amt.

Bestyrelsen